• ४ फाल्गुण २०७५ शनिबार/ Saturday 2-16-2019
  • स्टुडियो टाईम : ०१:४६
  • ON AIRसुन्दर संसार
  • UP NEXTलोक संगीतको बसाई

कार्यक्रम तालिका

Program Name Presenter Time
योगा कार्यक्रम कल्पना पुर्जा 05:10 am - 05:30 am
नेपाल खबर नेपाल रेडियो नेट वर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस रेडियो जननी 06:00 am - 06:30 am
जननी स्थानीय समाचार सपना अधिकारी 06:30 am - 07:00 am
बिज्ञापन , सूचना रेडियो जननी 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी नेपाली सेवा बि बि सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
गरे सकिन्छ बिमल भण्डारी 07:30 am - 08:15 am
शैक्षिक दर्पण हसिना बस्नेत 08:15 am - 09:00 am
जननी समाचार रेडियो जननी 09:00 am - 09:15 am
दृष्टिकोण Kantipur TV 09:15 am - 10:00 am
हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी रिमा शाही 10:00 am - 11:00 am
जननी समाचार रिमा शाही 11:00 am - 11:15 am
आधुनिक गीत 11:15 am - 12:00 pm
हिन्दि गीत रेडियो जननी 12:00 pm - 1:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 1:00 pm - 1:15 pm
Music & Masti आनिय तामांग 1:15 pm - 2:00 pm
Home Manager निशा गौतम 2:00 pm - 3:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 3:00 pm - 3:15 pm
Pop Songs रेडियो जननी 3:15 pm - 4:00 pm
जीवन साथी Himalaya TV 4:00 pm - 5:00 pm
रंगशाला क्षमता खड्का 5:00 pm - 6:00 pm
जननी समाचार सपना अधिकारी 6:00 pm - 7:00 pm
गरे सकिन्छा पुन: प्रसारण Radio Janani 7:00 pm - 8:00 pm
साथी संग मनका कुरा इकयोल एक्सीसको प्रस्तुती 8:00 pm - 8:45 pm
बि.बि.सी.नेपाली सेवा साँझ पख 8:45 pm - 9:00 pm
श्रष्टा र सिर्जना रेडियो काठमाडौँ 9:00 pm - 10:00 pm
समापन धुन रेडियो जननी 10:00 pm - 10:05 pm
Program Name Presenter Time
मानब धर्म महात्मा पिताम्बर बाइजि 05:10 am - 05:30 am
नेपाल खबर नेपाल रेडियो नेट वर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस रेडियो जननी 06:00 am - 06:30 am
बिज्ञापन , सूचना रेडियो जननी 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी नेपाली सेवा बि बि सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
Open Talk शुस्मा पौडेल 07:30 am - 08:15 am
Collection रेडियो जननी 08:15 am - 09:00 am
जननी समाचार रेडियो जननी 09:00 am - 09:15 am
Collection रेडियो जननी 09:15 am - 10:00 am
लोक गीत हरु रेडियो जननी 10:00 am - 11:00 am
जननी समाचार रिमा शाही 11:00 am - 11:15 am
आधुनिक गीत 11:15 am - 12:00 pm
हिन्दि गीत रेडियो जननी 12:00 pm - 1:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 1:00 pm - 1:15 pm
Music & Masti आनिय तामांग 1:15 pm - 2:00 pm
Home Manager निशा गौतम 2:00 pm - 3:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 3:00 pm - 3:15 pm
Pop Songs रेडियो जननी 3:15 pm - 4:00 pm
श्रुति संवेग Ujyaalo 90 4:00 pm - 5:00 pm
लोक साँझ बसन्ती गायक 5:00 pm - 6:00 pm
जननी समाचार सपना अधिकारी 6:00 pm - 7:00 pm
धुम धामको घुम घाम पुन: प्रशारण जमुना वर्षा 7:00 pm - 8:00 pm
Open Talk Repeate शुष्मा पौडेल 8:00 pm - 8:45 pm
बि.बि.सी.नेपाली सेवा साँझ पख World 8:45 pm - 9:15 pm
पुस्तक पंति कल्पना पुर्जा 9:15 pm - 10:00 pm
समापन धुन रेडियो जननी 10:00 pm - 10:05 pm
Program Name Presenter Time
नेपाली हिन्दि भजन बिमला भण्डारी 05:10 am - 05:30 am
नेपाल खबर नेपाल रेडियो नेट वर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस रेडियो जननी 06:00 am - 06:30 am
जननी स्थानीय समाचार सपना अधिकारी 06:30 am - 07:00 am
बिज्ञापन , सूचना रेडियो जननी 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी नेपाली सेवा बि बि सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
जननी टेबल बिमल भण्डारी 07:30 am - 08:15 am
Collection रेडियो जननी 08:15 am - 09:00 am
जननी समाचार रेडियो जननी 09:00 am - 09:15 am
स्वस्थ संसार 09:15 am - 10:00 am
हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी रिमा शाही 10:00 am - 11:00 am
जननी समाचार रिमा शाही 11:00 am - 11:15 am
आधुनिक गीत बालिका थापा 11:15 am - 12:00 pm
हिन्दि गीत रेडियो जननी 12:00 pm - 1:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 1:00 pm - 1:15 pm
Music & Masti आनिय तामांग 1:15 pm - 2:00 pm
Home Manager निशा गौतम 2:00 pm - 3:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 3:00 pm - 3:15 pm
Pop Songs रेडियो जननी 3:15 pm - 4:00 pm
श्रुति संवेग Ujyaalo 90 4:00 pm - 5:00 pm
लोक साँझ बसन्ती गायक 5:00 pm - 6:00 pm
जननी समाचार सपना अधिकारी 6:00 pm - 7:00 pm
जीवन यात्रा कुमारी बुढा मगर 7:00 pm - 8:00 pm
जननी टेबल पुन : प्रसारण बिमल भण्डारी 8:00 pm - 8:45 pm
बि.बि.सी.नेपाली सेवा साँझ पख World 8:45 pm - 9:15 pm
Music Story Radio Kathmandu 9:15 pm - 10:00 pm
समापन धुन रेडियो जननी 10:00 pm - 10:05 pm
Program Name Presenter Time
ओम शान्ति बिमला भण्डारी 05:10 am - 05:30 am
नेपाल खबर नेपाल रेडियो नेट वर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस रेडियो जननी 06:00 am - 06:30 am
जननी समाचार रेडियो जननी 06:30 am - 07:00 am
जननी स्थानीय समाचार सपना अधिकारी 06:30 am - 07:00 am
बिज्ञापन , सूचना रेडियो जननी 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी नेपाली सेवा बि बि सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
महिला शसक्तिकरण बिमल भण्डारी 07:30 am - 08:15 am
जननी समाचार रेडियो जननी 09:00 am - 09:15 am
निकास इकयोल एक्सीसको प्रस्तुती 09:15 am - 10:00 am
हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी रिमा शाही 10:00 am - 11:00 am
जननी समाचार रिमा शाही 11:00 am - 11:15 am
आधुनिक गीत 11:15 am - 12:00 pm
हिन्दि गीत रेडियो जननी 12:00 pm - 1:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 1:00 pm - 1:15 pm
Music & Masti आनिय तामांग 1:15 pm - 2:00 pm
Home Manager निशा गौतम 2:00 pm - 3:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 3:00 pm - 3:15 pm
Pop Songs रेडियो जननी 3:15 pm - 4:00 pm
Melody Music आनिय तामांग 4:00 pm - 5:00 pm
लोक साँझ बसन्ती गायक 5:00 pm - 6:00 pm
जननी समाचार सपना अधिकारी 6:00 pm - 7:00 pm
Collection आनिय तामांग 7:00 pm - 8:00 pm
मानव अधिकार हाम्रो अधिकार पुन : प्रसारण जमुना वर्षा 8:00 pm - 8:45 pm
बि.बि.सी.नेपाली सेवा साँझ पख World 8:45 pm - 9:15 pm
Music Story RAdio Kathmandu 9:15 pm - 10:00 pm
समापन धुन रेडियो जननी 10:00 pm - 10:05 pm
Program Name Presenter Time
साइ सुमंगल बिमला भण्डारी 05:10 am - 05:30 am
नेपाल खबर नेपाल रेडियो नेट वर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस रेडियो जननी 06:00 am - 06:30 am
जननी स्थानीय समाचार सपना अधिकारी 06:30 am - 07:00 am
बिज्ञापन , सूचना रेडियो जननी 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी नेपाली सेवा बि बि सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
जननी टेबल रेडियो जननी 07:30 am - 08:15 am
जननी टेबल बिमल भण्डारी 07:30 am - 08:15 am
नयाँ नेपाल इकयोल एक्सीसको प्रस्तुती 08:15 am - 09:00 am
विश्व परिवेश 09:15 am - 10:00 am
हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी रिमा शाही 10:00 am - 11:00 am
जननी समाचार रिमा शाही 11:00 am - 11:15 am
आधुनिक गीत 11:15 am - 12:00 pm
हिन्दि गीत रेडियो जननी 12:00 pm - 1:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 1:00 pm - 1:15 pm
Music & Masti आनिय तामांग 1:15 pm - 2:00 pm
Home Manager निशा गौतम 2:00 pm - 3:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 3:00 pm - 3:15 pm
Pop Songs रेडियो जननी 3:15 pm - 4:00 pm
Melody Music आनिय तामांग 4:00 pm - 5:00 pm
लोक साँझ बसन्ती गायक 5:00 pm - 6:00 pm
जननी समाचार सपना अधिकारी 6:00 pm - 7:00 pm
collection Radio Janani 7:00 pm - 8:00 pm
जननी टेबल पुन : प्रसारण बिमल भण्डारी 8:00 pm - 8:45 pm
बि.बि.सी.नेपाली सेवा साँझ पख World 8:45 pm - 9:15 pm
यादहरु Radio Kathmandu 9:15 pm - 10:00 pm
समापन धुन रेडियो जननी 10:00 pm - 10:05 pm
Program Name Presenter Time
भजन रेडियो जननी 05:10 am - 05:30 am
नेपाल खबर नेपाल रेडियो नेट वर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस रेडियो जननी 06:00 am - 06:30 am
जननी स्थानीय समाचार सपना अधिकारी 06:30 am - 07:00 am
बिज्ञापन , सूचना रेडियो जननी 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी नेपाली सेवा बि बि सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
जननी टेबल रेडियो जननी 07:30 am - 08:15 am
जननी टेबल बिमल भण्डारी 07:30 am - 08:15 am
द भोइस अफ वोमेन क्षमता खड्का 08:15 am - 09:00 am
जननी समाचार रेडियो जननी 09:00 am - 09:15 am
मिलिजुली नेपाली 09:15 am - 10:00 am
हाम्रो मादल हाम्रो सारंगी रिमा शाही 10:00 am - 11:00 am
जननी समाचार रिमा शाही 11:00 am - 11:15 am
आधुनिक गीत 11:15 am - 12:00 pm
हिन्दि गीत रेडियो जननी 12:00 pm - 1:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 1:00 pm - 1:15 pm
Songs Radio Janani 1:15 pm - 2:00 pm
Beauty & Fashion निशा गौतम 2:00 pm - 3:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 3:00 pm - 3:15 pm
Pop Songs रेडियो जननी 3:15 pm - 4:00 pm
रंगिन पर्दा आनिय तामांग 4:00 pm - 5:00 pm
लोक साँझ बसन्ती गायक 5:00 pm - 6:00 pm
जननी समाचार सपना अधिकारी 6:00 pm - 7:00 pm
स्वास्थ्य संदेश संगीत छेत्री 7:00 pm - 8:00 pm
जननी टेबल पुन : प्रसारण बिमल भण्डारी 8:00 pm - 8:45 pm
बि.बि.सी.नेपाली सेवा साँझ पख World 8:45 pm - 9:15 pm
भावनाको स्वर Radio Kathmandu 9:15 pm - 10:00 pm
समापन धुन रेडियो जननी 10:00 pm - 10:05 pm
Program Name Presenter Time
भजन रेडियो जननी 05:10 am - 05:30 am
नेपाल खबर नेपाल रेडियो नेट वर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस रेडियो जननी 06:00 am - 06:30 am
जननी स्थानीय समाचार सपना अधिकारी 06:30 am - 07:00 am
बिज्ञापन , सूचना रेडियो जननी 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी नेपाली सेवा बि बि सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
Collection Radio Janani 07:30 am - 08:15 am
धुमधामको घुमघाम | जमुना शर्मा 08:15 am - 09:00 am
जननी समाचार रेडियो जननी 09:00 am - 09:15 am
सुनौलो मौका Radio Janani 09:15 am - 10:00 am
लोक गीत रेडियो जननी 10:00 am - 10:30 am
मिलिजुली बालौं Right For Children 10:30 am - 11:00 am
जननी समाचार रिमा शाही 11:00 am - 11:15 am
आधुनिक गीत रेडियो जननी 11:15 am - 12:00 pm
English Song Radio Janani 12:00 pm - 1:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 1:00 pm - 1:15 pm
सुन्दर संसार Radio Janani 1:15 pm - 2:00 pm
लोक संगीतको बसाई कल्पना पुर्जा 2:00 pm - 3:00 pm
जननी समाचार आनिय तामांग 3:00 pm - 3:15 pm
Pop Songs रेडियो जननी 3:15 pm - 4:00 pm
IQ Test Yasoda Dhakal 4:00 pm - 5:00 pm
लोक साँझ बसन्ती गायक 5:00 pm - 6:00 pm
जननी समाचार सपना अधिकारी 6:00 pm - 7:00 pm
मेरो कथा क्षमता खडका 7:00 pm - 8:00 pm
collection Radio Janani 8:00 pm - 8:45 pm
बि.बि.सी.नेपाली सेवा साँझ पख World 8:45 pm - 9:15 pm
रात्री स्पर्श कल्पना पुर्जा 9:15 pm - 10:00 pm
समापन धुन रेडियो जननी 10:00 pm - 10:05 pm

हाम्रो टिम

फोटो ग्यालरी